Wat is natuurgeneeskunde en werkwijze

De basis van het natuurgeneeskundig denken is het inzicht dat het Universum –dus ook de mens- gestuurd wordt door natuurwetten, welke in harmonie zijn en in een zekere onderlinge verhouding tot elkaar staan. De holistische benadering van de mens met zijn zelf genezend vermogen staan voorop. Ieder mens heeft van natura een zelfregulerend, zelf herstellend, zelf genezend, zelfreinigend en creërend vermogen.

Mijn doel is, om mensen die voor consult bij mij komen te begeleiden en te ondersteunen wanneer ze uit balans / uit hun kracht zijn geraakt. Het feit dat mensen uit balans zijn, kan door allerlei omstandigheden veroorzaakt worden. Het heeft een directe invloed op leef- en werkomgeving. Het energetisch veld rondom de mens raakt verstoord en er ontstaat een disbalans. Dit is te meten, ik gebruik hiervoor een Biotensor.

Voor herstel hiervan wordt gebruik gemaakt van adviezen en leefregels die de oorzaak van de disbalans kunnen elimineren, anderzijds door behandelingen die de levenskracht –het zelf genezendvermogen- kunnen bevorderen. Indien nodig worden natuurlijke voedingssupplementen en of kruiden aanbevolen, waarbij het onschadelijke voorop staat.

Ook kan een advies voor een aanvullende complementaire therapie gegeven worden of doorverwijzing naar reguliere zorg.